• Kto cię zbudził, kim jesteś, gdzie płyniesz
    W nieskończoność wieczorów i dni ...
    ks. Jan Twardowski
  • 1

Szanowni Rodzice!

Proponujemy Państwa dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Piaseczno w czasie ferii zimowych udział w ramach akcji „Zima w szkole 2020”. Zajęcia prowadzone będą w pierwszym tygodniu ferii, tj. od 10 lutego do 14 lutego 2020 r. Akcja finansowana jest przez Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie i skierowana do dzieci  z klas I-VI mieszkających na terenie Gminy Piaseczno. Ilość miejsc ograniczona jest przez gminę, pierwszeństwo będą miały dzieci z klas młodszych.  W ramach zajęć przewidywane są zajęcia sportowe, świetlicowe, komputerowe, wyjazdy na lodowisko, do kina, spacery. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele naszej szkoły codziennie (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 16:30.

Będzie działała kuchnia. Odpłatność za posiłek (obiad) i napoje ponoszą rodzice w wysokości 5 zł dziennie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach w wymienionym terminie, prosimy zgłaszać się do sekretariatu po karty kwalifikacyjne. Ostatecznym potwierdzeniem będzie wpłata 25 złotych na konto obiadowe (w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka – obiady zima w mieście 2020) i złożenie kompletu dokumentów (karta kwalifikacyjna + potwierdzenie przelewu).

Wpłaty prosimy dokonać po 1.01 2020, najpóźniej do 10.01.2020 r.


Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Strony przedmiotowe

Czas

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

SKS