Szanowni Panstwo,
organizator konkursow przedmiotowych ogłosił nowe terminy konkursow, które nie zdążyły się odbyć przed 26 pazdziernika:
16 listopada - historia, godz.9.00 i fizyka, godz. 12.00
19 listopada - biologia, godz. 9.00 i wos, godz. 12.00
20 listopada - geografia, godz. 9.00 i chemia, godz.12.00.
Konkursy będą się odbywały w szkole. Zapraszam wszystkich uczniów, którzy zadeklarowali udział w konkursach i dostarczyli zgody podpisane przez rodziców.
Krystyna Jesionek