Od 18 stycznia 2021 roku szkoła pracuje w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Wejścia uczniów klas I-III do szkoły od 18.01.2021 r.:

1a, 1b, 2a, 2b – wejście nr 3 – szatnia główna

1c, 3c - wejście nr 1 – szatnia przy sali ,,0”

3a, 3b – wejście nr 2 – szatnia w sali nr 7

Zmiany godzin rozpoczynania lekcji w kl. I-III od 18.01.2021 r.:

poniedziałek kl. 1a – g. 8.15

czwartek kl. 1b – g. 8.15

piątek kl. 2a – g. 8.15

Praca świetlicy od 18.01.2021 r.

W godzinach, w których jest dużo dzieci i jest 2-3 opiekunów, dzieci dzieli się na grupy i każda grupa jest w innej sali (świetlica, biblioteka, s.9):

kl. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b – świetlica i biblioteka

kl.3a, 3b, 3c – sala nr 9

Przerwy międzylekcyjne

Nie będzie dzwonków, każdy wychowawca ustala przerwę w swojej klasie. Przy ustalaniu przerw należy wziąć pod uwagę lekcje prowadzone przez innych nauczycieli (np. religia, j. angielski)

W czasie przerw dzieci są z wychowawcami w salach, na korytarzu lub podwórku szkolnym. W czasie przerwy na korytarzu może być tylko jedna klasa pod opieką wychowawcy.

Obiady

Obiady będą wydawane w godzinach 11.15 -14.00.

Klasy przychodzą na obiad zgodnie z harmonogramem i pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

W tym samym czasie obiad będą jedli uczniowie z maksymalnie dwóch klas.

Każda klasa siedzi w czasie obiadów przy osobnych stolikach.

Po każdej grupie są dezynfekowane stoliki.