• Kto cię zbudził, kim jesteś, gdzie płyniesz
    W nieskończoność wieczorów i dni ...
    ks. Jan Twardowski
  • 1

I. Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2019/2020 będą utworzone dwie klasy.
2. W każdym oddziale będzie 25 osób.

II. Wymagane dokumenty.
Zgłoszenie dziecka do placówki odbywa się poprzez rejestrację w systemie elektronicznym, na stronie internetowej gminy, która będzie uruchomiona od 18 lutego 2019 r. do 15 marca 2019 r.
III. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu kandydatów zakwalifikowanych
Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych (2 kwietnia 2019 r.) rodzice/opiekunowie są zobowiązani potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (druk dostępny w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2019 r.
IV. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu wyników rekrutacji (17 kwietnia 2019 r.) lub najpóźniej przed rozpoczęciem roku szkolnego:
1. Bilans sześciolatka.
2. Oświadczenie rodziców o rejonowej szkole podstawowej (blankiet do wypełnienia w sekretariacie szkoły).
3. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej).
4. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole (dotyczy dzieci sześcioletnich, urodzonych w 2013 r.).

V. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

1. W pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci urodzone w 2012 roku.
3. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.


Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zasadami rekrutacji 2019/2020 na stronie internetowej Portalu Oświatowego Piaseczna
link: http://oswiata.piaseczno.eu

harmonogram rekrutacji


Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Strony przedmiotowe

Czas

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

SKS