Gmina Piaseczno wprowadza system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków wydawanych w placówkach oświatowych na terenie gminy Piaseczno.

Do korzystania z posiłku w szkolnej stołówce niezbędne będzie wyrobienie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.

Na początku stycznia otrzymacie Państwo przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły informację/instrukcję dotyczącą rejestracji w systemie „zamów posiłek” wraz z prośbą o wyrobienie dziecku Karty Mieszkańca i założenie Indywidualnego Konta do zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Weryfikacja zamówionych posiłków odbywać się będzie podczas ich wydawania na stołówce poprzez zbliżenie przez każde dziecko swojej Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca do elektronicznego czytnika przy ladzie wydawczej. Po odczytaniu karty pracownicy stołówki otrzymają na ekranie monitora stosowny komunikat, na podstawie którego wydadzą odpowiedni posiłek.

System został przystosowany do współpracy z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca, która jest wydawana bezpłatnie mieszkańcom naszej Gminy – o kartę można wnioskować osobiście przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie lub elektronicznie na stronie karta.piaseczno.eu. Osobom nieuprawnionym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca wydane zostaną karty zastępcze umożliwiające korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę trzeba spytać bezpośrednio w szkole).

Nowy system zapewni rodzicom możliwość łatwego i wygodnego zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Wszystkie operacje takie jak zamawianie lub odmawianie posiłków, podgląd aktualnego stanu konta i historii opłat, a także dokonywanie wpłat na poczet zamawianych posiłków będą mogły być przeprowadzone o każdej porze z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, np. z komputera lub telefonu.