STOŁÓWKA SZKOLNA

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o centralizacji VAT.
W związku z tym w jednostkach samorządu terytorialnego zostaje wprowadzony obrót bezgotówkowy - opłata za obiady musi być dokonana przelewem na konto.

Wpłaty za obiady należy uiścić od 1 do 10 dnia danego miesiąca. Obiady odwołujemy telefonicznie do godz. 8.30 u intendentki (22 756 41 25 w. 114).

Szkoła nie może przyjmować wpłat gotówkowych.

Wszelkie zmiany w korzystaniu z obiadów winny być zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem u pani intendentki. W przeciwnym razie obciążenie będzie egzekwowane wg złożonej deklaracji.

Korzystanie z wybranych pojedynczych obiadów również trzeba zgłosić u pani intendentki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dane do przelewu:

Centrum Usług Wspólnych
05-500 Piaseczno ul. Kusocińskiego 4
Bank BPH
Nr konta: 62 1060 0076 0000 3310 0018 5746

Tytuł przelewu: żywienie ZSP Chylice, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za jaki dokonujemy opłaty (ewentualnie informacja o dniach, w których dziecko nie będzie korzystało z obiadu).


 

Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Strony przedmiotowe

Czas

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

SKS