Informacje dotyczące zagrożenia związanego z koronawirusem

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem, które ukazały się na następujących stronach:
www.men.gov.pl, www.gis.gov.pl, www.kuratorium.waw.pl, piaseczno.psse.waw.pl i załączamy pismo Głównego Inspektora Sanitarnego.
Informujemy również, że pielęgniarka szkolna przeprowadziła rozmowy informacyjne na temat higieny w okresie zagrożenia koronawirusem. Został zakupiony środek dezynfekujący do mycia rąk, który będzie dostępny dla wszystkich uczniów.
Jednocześnie prosimy ponownie, o ile jest to możliwe, o niewysyłanie do szkoły dzieci chorych, przeziębionych.
Rodziców dzieci, które spędzały ferie w krajach, gdzie wystąpiły zachorowania na koronawirusa, prosimy o monitorowanie ich stanu zdrowia.
Z poważaniem
Krystyna Jesionek
dyrektor szkoły


koronawirus