Listy z Kuratorium Oświaty do rodziców oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć (KPZ.576.9.2020)

list do rodziców

list do uczniów