Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej Ministra Edukacji Narodowej zamknięcie szkół i nauka zdalna została przedłużona do 24 maja 2020 r.
Egzaminy ósmoklasisty mają się odbyć w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Krystyna Jesionek