Nasza szkoła otrzymała weryfikację zgłoszenia do projektu mLegitymacja. Pierwsza mLegitymacja została już wydana. Wszyscy chętni uczniowie będą mogą się o nią starać. mLegitymacja jest "wydawana" jako dodatek do ważnej papierowej legitymacji i może służyć np. w autobusie ZTM zamiast papierowej.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

  • zainstalować na komórce aplikację mObywatel ze strony: https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1  oraz
  • wypełnić wniosek o wydanie mLegitymacji
  • dostarczyć do szkoły zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG max 5MB (jeśli ktoś nie ma możliwości zeskanowania, to zdjęcie my zeskanujemy)
  • zgłosić się z papierową legitymacją (z legitymacji będą spisane: imię, nazwisko, pesel, data wystawienia papierowej wersji legitymacji i dopisana data ważności)
  • po wygenerowaniu mLegitymacji zostanie wydrukowany lub przesłany mailowo kod do zeskanowania przez zainstalowany program na telefonie
  • należy aktywować aplikację, przy pomocy otrzymanego kodu QR i kodu aktywującego (szczegóły w następującej instrukcji)

Na początku wyrabianie mLegitymacji będzie możliwe u mnie, później w sekretariacie.

B. Pierzchała