Dyrektor szkoły  p. Krystyna Jesionek  Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 Zastępca dyrektora szkoły  p. Dorota Różańska  Nauczyciel doradztwa zawodowego, pedagog kl. VII - VIII
 Wychowawcy  Klasa I a  p. Jolanta Majewska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy
 Klasa I b  p. Katarzyna Wróblewska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, reedukator
 Klasa I c  p. Urszula Misiun  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej i bibliotekarz
 Klasa II a  p. Honorata Kłosowska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający
 Klasa II b  p. Agnieszka Stępińska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający
 Klasa III a  p. Elżbieta Żebrowska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy
 Klasa III b  p. Aleksandra Wiatrowska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej
 Klasa III c  p. Barbara Biadun  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biologii
 Klasa IV a  p. Katarzyna Przygoda  Nauczyciel języka angielskiego
 Klasa IV b  p. Małgorzata Michalska  Nauczyciel matematyki i chemii
 Klasa V a  p. Monika Oksiutycz  Nauczyciel języka polskiego i historii
 Klasa V b  p. Marcin Szumielewicz  Nauczyciel wychowania fizycznego
 Klasa VI a  p. Anna Frankowska  Nauczyciel języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej
 Klasa VI b  p. Emilia Kulczyk-Prus  Nauczyciel przyrody i geografii
 Klasa VI c  p. Małgorzata Rygier-Jaworska  Nauczyciel fizyki
 Klasa VI d  p. Katarzyna Samojedny  Nauczyciel historii
 Klasa VII a  p. Agnieszka Hresiukiewicz  Nauczyciel języka polskiego
 Klasa VII b  p. Justyna Górzyńska  Nauczyciel matematyki
 Klasa VII c  p. Dominika Jaworska  Nauczyciel języka angielskiego
 Klasa VII d  p. Agnieszka Podmagórska  Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
 Klasa VIII a  p. Mariola Fal-Grodzka  Nauczyciel matematyki i etyki
 Klasa VIII b  p. Agnieszka Nowakowska  Psycholog kl. I - VIII
 Klasa VIII c  p. Beata Świder  Nauczyciel muzyki, edukacji muzycznej i plastyki
 Nauczyciele  ks. Marcin Piecyk  Nauczyciel religii
 p. Dorota Kawarska  Nauczyciel religii
 p. Alicja Zaremba  Nauczyciel religii
 p. Aldona Gąsienica-Szostak  Nauczyciel wspomagający
 p. Joanna Spocińska  Nauczyciel wspomagający
 p. Jolanta Kirago  Nauczyciel języka polskiego
 p. Alicja Kuźnik-Król  Nauczyciel języka polskiego
 p. Teresa Rothimmel  Nauczyciel biologii
 p. Marzena Jaszewska  Nauczyciel matematyki
 p. Dominika Jaworska  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Krzysztof Przygoda  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Ewa Marcinkiewicz  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Hanna Wszeborowska  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Edyta Stefaniak-Zięba  Nauczyciel języka niemieckiego i wychowawca świetlicy
 p. Katarzyna Kos  Nauczyciel języka hiszpańskiego
 p. Barbara Pierzchała  Nauczyciel informatyki
 p.Tadeusz Daniszewski  Nauczyciel muzyki, plastyki i techniki
 p. Aneta Halibożek-Malecka  Nauczyciel informatyki, techniki i plastyki
 p. Izabela Pododemska-Zabdyr  Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
 p. Iwona Redlin-Lenart  Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego
 p. Artur Czubacki  Nauczyciel wychowania fizycznego
 p. Anna Biaduń  Pedagog kl. I - VI
 p. Maria Staniszewska  Reedukator i nauczyciel wspomagający
 p. Beata Ziętek  Nauczyciel wspomagający 
 p. Monika Więcław  Logopeda
 p. Kinga Jarosz  Bibliotekarz i koordynator świetlicy
 p. Maria Kosiniak  Nauczyciel wspomagający 
 p. Monika Siudak-Grabowiecka  Wychowawca świetlicy
 p. Maria Domżalska  Wychowawca świetlicy
 p. Zofia Rukat  Wychowawca świetlicy