Serdecznie zapraszamy do udziału w gminnym KONKURSIE pt.: Nakręć się!” organizowanym przez Centrum Kultury w Piasecznie.

KONKURS jest skierowany m.in. do wszystkich uczniów szkół podstawowych w gminie Piaseczno, bez limitu wieku. Pracą konkursową ma być krótki film.

Tematem przewodnim KONKURSU jest Empatia jako zdolność człowieka do rozpoznawania myśli i uczuć innej osoby oraz reagowania na nie odpowiednią emocją. Temat ten jest szczególnie ważny w dzisiejszym czasie pandemii i przymusowej izolacji, a co za tym idzie, poczucia samotności, zwątpienia i bezradności.

Celem KONKURSU jest nie tylko wyłonienie najciekawszych dzieł, ale także poruszenie w uczestnikach czułej struny jaką jest relacja z drugim człowiekiem.

Uczestnicy KONKURSU proszeni są o ukazanie empatii w ujęciu artystycznym, odzwierciedlenie emocji związanych z miłością, pomocą, szacunkiem, inspiracją, wsparciem, wzruszeniem czy akceptacją, ale także bólem, bezradnością, cierpieniem i frustracją.

Szczegółowe informacje na temat KONKURSU znajdują się na stronie https://kulturalni.pl/wydarzenie/nakrec-sie-konkurs-filmowy/