NUMER RACHUNKU Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach 
 
Santander Bank Polska S.A. 

13 1090 2590 0000 0001 3941 0297


Konto obiadowe:

Dane do przelewu:

Centrum Usług Wspólnych
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawie, 
ul. Grzybowska 53/57

25 1240 6351 1111 0010 8769 0568

Tytuł przelewu: żywienie SP Chylice, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za jaki dokonujemy opłaty (ewentualnie informacja o dniach, w których dziecko nie będzie korzystało z obiadu).