godzina spotkań - 19.00

terminy:

  • 12 września 2019 r.
  • 23 października 2019 r.
  • 27 listopada 2019 r.
  • 22 stycznia 2020 r.
  • 18 marca 2020 r.
  • 15 kwietnia 2020 r.
  • 13 maja 2020 r.
  • 17 czerwca 2020 r.