Uprzejmie zawiadamiamy o odwołaniu zebrania Rady Rodziców, które miało się odbyć 18 marca.
Katarzyna Dudzik