1) Jeśli jest tekst, który sprawia problem podczas czytania (a słuchanie może jest łatwiejsze), to należy ten tekst skopiować do Worda (w wersji online na koncie Office365). Następnie na zakładce Widok uruchomić Czytnik immersyjny.

Więcej informacji w artykule: https://www.onenote.com/learningtools?omkt=pl-PL

2) Natomiast organizację pracy może (jeśli uczeń lubi działać komputerowo) ułatwić aplikacja ToDo (omawiana na lekcjach informatyki w klasie szóstej). Link do informacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-to-do-list-app