Godziny/dni tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Sobota

9.00 - 13.00

8.00 - 8.55 p. Urszula Misiun   p. Kinga Jarosz p. Anna Biaduń p. Agnieszka Podmagórska

p. Kinga Jarosz

8.55 - 9.50 p. Urszula Misiun

----------------

p. Kinga Jarosz p. Anna Biaduń  
9.50 - 10.35 p. Urszula Misiun --------------- -------------- -------------------- ---------------
------------ -------------- --------------- -------------- -------------------- ---------------
13.30 - 16.30 -------------- p. Kinga Jarosz p. Urszula Misiun p. Kinga Jarosz

p. rszula Misiun

16.30 - 18.00 p. Urszula Misiun p. Kinga Jarosz p. Urszula Misiun p. Kinga Jarosz p. Urszula Misiun