W związku z hybrydowym systemem pracy szkoły drobnym modyfikacjom uległ plan pracy biblioteki - szczegóły poniżej. 
System zwrotów oraz wypożyczeń dla klas IV - VIII pozostał taki, jaki obowiązywał od listopada. Dzieci młodsze mogą nas odwiedzić osobiście.

Plan pracy biblioteki w styczniu

U. Misiun