Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Ciekawe miejsce w mojej okolicy”

CELE KONKURSU:
• przybliżenie uczestnikom konkursu piękna ziemi piaseczyńskiej
• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
• prezentacja własnych dokonań twórczych
• poszukiwanie nowych środków wyrazu


ADRESACI KONKURSU:
• Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych w następujących kategoriach :
- I grupa – klasy IV– VI
- II grupa – klasy VII- VIII.


TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).
• Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
• Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.


TERMIN:
• Termin oddania prac upływa 10.10.2019r.
Zapraszamy do udziału w konkursie
Beata Świder i Maria Staniszewska