https://konkursy.mscdn.pl/ - strona mscdn

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=472 - regulaminy i załączniki

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470 - programy merytoryczne

https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/ - konkurs informatyczny (kuratoryjny) Logia


Olimpiada Matematyczna Juniorów - https://omj.edu.pl/

Olimpiada Informatyczna Juniorów - https://oij.edu.pl/

Olimpiada Języka Angielskiego - https://ojaj.wsjo.pl/

Olimpiada Historyczna Juniorów - http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/

Olimpiada Literatury i Języka polskiego dla szkół podstawowych - http://www.olijp.pl/


strona kuratorium warszawskiego z informacjami o konkursach - https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady

strona MEN z terminarzami konkursów (również tematycznych) - https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20202021