Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach wynikające z Rozporządzenia MEN z 20 marca, 25 marca i 10 kwietnia 2020 r. przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9 z 20 kwietnia 2020 r.

zmiany w statucie