Dyrektor szkoły  p. Krystyna Jesionek  Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 Zastępca dyrektora szkoły  p. Dorota Różańska  Nauczyciel doradztwa zawodowego, pedagog kl. VII - VIII
 Wychowawcy  Klasa I a  p. Honorata Kłosowska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający
 Klasa I b  p. Agnieszka Stępińska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający
 Klasa II a  p. Elżbieta Żebrowska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel świetlicy
 Klasa II b  p. Aleksandra Wiatrowska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej
 Klasa II c  p. Barbara Biadun  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i biologii
 Klasa III a  p. Katarzyna Wróblewska  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, reedukator
 Klasa III b  p. Urszula Misiun  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej i bibliotekarz
 Klasa IV a  p. Monika Oksiutycz  Nauczyciel języka polskiego i historii
 Klasa IV b  p. Marcin Szumielewicz  Nauczyciel wychowania fizycznego
 Klasa V a  p. Anna Frankowska  Nauczyciel języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej
 Klasa V b  p. Emilia Kulczyk-Prus  Nauczyciel przyrody i geografii
 Klasa V c  p. Małgorzata Rygier-Jaworska  Nauczyciel fizyki
 Klasa V d  p. Katarzyna Samojedny  Nauczyciel historii
 Klasa VI a  p. Agnieszka Hresiukiewicz  Nauczyciel języka polskiego
 Klasa VI b  p. Justyna Górzyńska  Nauczyciel matematyki
 Klasa VI c  p. Dominika Jaworska  Nauczyciel języka angielskiego
 Klasa VI d  p. Marzena Jaszewska  Nauczyciel matematyki
 Klasa VII a  p. Mariola Fal-Grodzka  Nauczyciel matematyki i etyki
 Klasa VII b  p. Agnieszka Nowakowska  Psycholog kl. I - VIII
 Klasa VII c  p. Beata Świder  Nauczyciel muzyki, edukacji muzycznej i plastyki
 Klasa VIII a  p. Małgorzata Michalska  Nauczyciel matematyki i chemii
 Klasa VIII b  p. Alicja Kuźnik-Król  Nauczyciel języka polskiego
 Klasa VIII c  p. Agnieszka Podmagórska  Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
 Nauczyciele  p. Jolanta Majewska  Nauczyciel religii
 p. Dorota Kawarska  Nauczyciel religii
 p. Alicja Zaremba  Nauczyciel religii
 p. Aldona Gąsienica-Szostak  Nauczyciel wspomagający
 p. Joanna Spocińska  Nauczyciel wspomagający
 p. Jolanta Kirago  Nauczyciel języka polskiego
 p. Teresa Rothimmel  Nauczyciel biologii
 p. Katarzyna Przygoda  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Dominika Jaworska  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Krzysztof Przygoda  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Ewa Marcinkiewicz  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Hanna Wszeborowska  Nauczyciel języka angielskiego
 p. Anna Czajka-Przepióra  Nauczyciel języka niemieckiego, techniki i etyki
 p. Ruben Serrano Casares  Nauczyciel języka hiszpańskiego
 p. Barbara Pierzchała  Nauczyciel informatyki
 p.Tadeusz Daniszewski  Nauczyciel muzyki, plastyki i techniki
 p. Aneta Halibożek-Malecka  Nauczyciel informatyki, techniki i plastyki
 p. Izabela Pododemska-Zabdyr  Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
 p. Iwona Redlin-Lenart  Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego
 p. Artur Czubacki  Nauczyciel wychowania fizycznego
 p. Anna Biaduń  Pedagog kl. I - VI
 p. Maria Staniszewska  Reedukator i nauczyciel wspomagający
 p. Aneta Tyrna  
 p. Monika Więcław  Logopeda
 p. Kinga Jarosz  Bibliotekarz i wychowawca świetlicy
 p. Maria Kosiniak  Koordynator świetlicy i nauczyciel wspomagający 
 p. Monika Siudak-Grabowiecka  Wychowawca świetlicy
 p. Maria Domżalska  Wychowawca świetlicy
 p. Zofia Rukat  Wychowawca świetlicy

Czas

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

SKS