I. Informacje ogólne

  1. W roku szkolnym 2018/2019 będą utworzone dwie klasy
  2. W każdym oddziale będzie 25 osób

II. Wymagane dokumenty.
Zgłoszenie dziecka do placówki odbywa się poprzez rejestrację w systemie elektronicznym, poprzez stronę internetową gminy, która będzie uruchomiona od 12 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r.

III. Dokumenty wymagane po ogłoszeniu wyników rekrutacji

  1. Bilans sześciolatka
  2. Oświadczenie rodziców o rejonowej szkole podstawowej (blankiet do wypełnienia w sekretariacie szkoły)
  3. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej)
  4. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole

IV. Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

  1. W pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  2. Obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci urodzone w 2011 roku
  3. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2012 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zasadami rekrutacji 2018/2019 na stronie internetowej Portalu Oświatowego Piaseczna; link: http://oswiata.piaseczno.eu

Link do naboru: https://sp-piaseczno.nabory.pl/


Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Strony przedmiotowe

Czas

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Pogoda

65°
18°
°F | °C
Partly Cloudy
Humidity: 70%
Fri
Partly Cloudy
64 | 82
17 | 27
Sat
Partly Cloudy
65 | 84
18 | 28
SKS