Szanowni Państwo!

Proponujemy Państwa dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Piaseczno udział w ramach akcji "Zima w szkole 2018" od 15 stycznia do 19 stycznia 2018 r.

Akcja finansowana jest przez Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie i skierowana do dzieci mieszkających na terenie Gminy Piaseczno z klas I-VI. Ilość miejsc ograniczona jest przez gminę, pierwszeństwo będą miały dzieci z klas młodszych.

Przewidywane są zajęcia sportowe, świetlicowe, komputerowe, wyjazdy na lodowisko, do kina, spacery. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Zespołu Szkół w Chylicach codziennie (poniedziałek - piątek) w godz. 8:00 - 16:00.

Odpłatność za posiłek (obiad) i napoje ponoszą rodzice w wysokości 5 zł dziennie.

Jeżeli są państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka z zajęciach w wymienionym terminie, to prosimy o zwrot podpisanego listu, który otrzymało Państwa dziecko do wychowawcy lub sekretariatu do 20 listopada 2017 r.

Karty na półkolonie są już dostępne w sekretariacie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kart i pozostawienie w sekretariacie lub przekazanie wychowawcom.


 

Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Dziennik elektroniczny

Strony przedmiotowe

Logo projektu
SKS