Rodzice klas I Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Programie badań przesiewowych słuchu Waszych dzieci. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla Rodziców odbędzie się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach 29 listopada 2017 r. o godz. 17.00

Program badań realizowany jest przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem badań jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Badania są bezpłatne i dobrowolne, wykonywane przez przeszkolone osoby, po uprzedniej konsultacji lekarskiej. Badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne.


Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Dziennik elektroniczny

Strony przedmiotowe

Logo projektu
SKS