REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE w Szkole Podstawowej w Chylicach

6

  1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków:
    1. uzyskał minimum III miejsce w zawodach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym (konkurencje indywidualne),
    2. był członkiem zespołu, który zajął od I do V miejsca w zawodach międzyszkolnych na szczeblu międzypowiatowym lub wojewódzkim,
    3. osiągnął indywidualne, drużynowe wysokie sukcesy (Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata) w dyscyplinach sportowych nie objętych w harmonogramie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (żeglarstwo, taniec, jeździectwo konne, szachy itp.)

Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Strony przedmiotowe

Czas

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

SKS